Projecten voor werknemers

...die zich willen oriënteren

vissen Luna colma verzorgt, in het kader van loop­baanoriëntatie, trainingen over persoonlijke ontwikkeling, interne motivatie en samen­werken.

In 20 dagdelen maken deelnemers spelen­derwijs kennis met zichzelf, hun eigen ontwikkelingsproces, hun motivatie en hun functioneren in een groep. Deze training wordt afgesloten met presentatie en sollicitatietools.

Het persoonlijk resultaat van deze training is meer zelfvertrouwen, een duidelijk toekomstbeeld en het lef om (weer) verantwoordelijkheid te nemen.

...die anders willen kijken

wandeling Voor professionals in de begeleiding van werknemers en werkzoekenden, inter­mediairs, re-integratieconsulenten en casemanagers van Gemeentelijke sociale diensten, heeft Luna colma een training ontwikkeld in erkenning geven en doel­formulering.

Hiermee worden de trajecten effectiever, draaideurcliënten worden voorkomen, en er vindt een enorme tijdsbesparing plaats op re-integratietrajecten.

...die handelingsgericht willen werken

explosief Voor schoolleiders en IB-ers die op hun plek in de keten vorm willen geven aan handelings­gericht werken, heeft Luna colma een training ontwikkeld in verbindend luisteren, erkenning geven en de gepaste verantwoordelijkheid nemen.

Het resultaat is van positieve invloed op de relatie met de andere partij (geadviseerde) en leidt tot een duurzame verbetering van de effectiviteit van begeleidings­trajecten. Het werk wordt leuker en kwaliteiten van mensen worden beter ingezet.

Pas als ik echt aanwezig was, was ik in staat om te horen wat de ander in essentie wilde zeggen. Als ik dan luisterde, voelde de ander zich erkend en was in staat en bereid mijn advies te horen.
luna colma info@lunacolma.nl 06 453 142 57 Hescheweg 14, 5342 CJ Oss KvK 17181401